ویدئوها

مشاهده‌ی ویدئو
انسداد مجرای اشکی
صحبت‌های بیمار دچار این مشکل را با هم بشنویم
بهبود بیماری
مشاهده‌ی ویدئو
گرفتگی عضلات گردن
ویدئوی بررسی وضعیت بیمار
درمان کامل بیماری
مشاهده‌ی ویدئو
آسیب فاشیای کف پا
صحبت‌های بیمار دچار این مشکل را با هم بشنویم
درمان کامل بیماری
مشاهده‌ی ویدئو
مشکلات تنفسی و دردهای عضلانی
صحبت‌های بیمار دچار این مشکل را با هم بشنویم
بهبود بیماری
مشاهده‌ی ویدئو
مشکلات کلیه و نیاز به دیالیز
صحبت‌های بیمار دچار این مشکل را با هم بشنویم
بهبود بیماری

تماس با کلینیک

آدرس: شیراز - قدوسی غربی - کوچه ۸ - مجتمع زادوس - طبقه ۲
صفحه‌ی اینستاگرام: acupuncture_clinic_dr_kh@
کانال تلگرام: tebsouzani@