ویدئوها

مشاهده‌ی ویدئو
انسداد مجرای اشکی
صحبت‌های بیمار دچار این مشکل را با هم بشنویم
بهبود بیماری
مشاهده‌ی ویدئو
گرفتگی عضلات گردن
ویدئوی بررسی وضعیت بیمار
درمان کامل بیماری
مشاهده‌ی ویدئو
آسیب فاشیای کف پا
صحبت‌های بیمار دچار این مشکل را با هم بشنویم
درمان کامل بیماری
مشاهده‌ی ویدئو
مشکلات تنفسی و دردهای عضلانی
صحبت‌های بیمار دچار این مشکل را با هم بشنویم
بهبود بیماری
مشاهده‌ی ویدئو
مشکلات کلیه و نیاز به دیالیز
صحبت‌های بیمار دچار این مشکل را با هم بشنویم
بهبود بیماری
مشاهده‌ی ویدئو
دیسک گردن و کمر و تنگی کانال نخاعی
صحبت‌های بیمار دچار این مشکل را با هم بشنویم
بهبود بیماری
مشاهده‌ی ویدئو
آسیب عصب در ناحیه پا
صحبت‌های بیمار دچار این مشکل را با هم بشنویم
بهبود بیماری
مشاهده‌ی ویدئو
ریزش مو
صحبت‌های بیمار دچار این مشکل را با هم بشنویم
درمان کامل بیماری
مشاهده‌ی ویدئو
فلج عصب صورت
صحبت‌های بیمار دچار این مشکل را با هم بشنویم
بهبود بیماری
مشاهده‌ی ویدئو
آسیب ستون فقرات
صحبت‌های بیمار دچار این مشکل را با هم بشنویم
بهبود بیماری
مشاهده‌ی ویدئو
ناباروری
صحبت‌های بیمار دچار این مشکل را با هم بشنویم
درمان کامل بیماری
مشاهده‌ی ویدئو
ریزش موی ابروها
صحبت‌های بیمار دچار این مشکل را با هم بشنویم
درمان کامل بیماری
مشاهده‌ی ویدئو
میگرن
صحبت‌های بیمار دچار این مشکل را با هم بشنویم
درمان کامل بیماری
مشاهده‌ی ویدئو
انحراف و کجی زانو
صحبت‌های بیمار دچار این مشکل را با هم بشنویم
بهبود بیماری
مشاهده‌ی ویدئو
سرگیجه
صحبت‌های بیمار دچار این مشکل را با هم بشنویم
بهبود بیماری
مشاهده‌ی ویدئو
سرگیجه و فلج عصب صورت
صحبت‌های بیمار دچار این مشکل را با هم بشنویم
بهبود بیماری
مشاهده‌ی ویدئو
مشکلات ناشی از خونریزی مغزی قسمت ۱
صحبت‌های بیمار دچار این مشکل را با هم بشنویم
بهبود بیماری
مشاهده‌ی ویدئو
مشکلات ناشی از خونریزی مغزی قسمت 2
صحبت‌های بیمار دچار این مشکل را با هم بشنویم
بهبود بیماری
مشاهده‌ی ویدئو
سرماخوردگی
صحبت‌های بیمار دچار این مشکل را با هم بشنویم
درمان کامل بیماری
مشاهده‌ی ویدئو
اسپاسم و درد شدید گردن
صحبت‌های بیمار دچار این مشکل را با هم بشنویم
بهبود بیماری
مشاهده‌ی ویدئو
یائسگی زودرس
صحبت‌های بیمار دچار این مشکل را با هم بشنویم
درمان کامل بیماری
مشاهده‌ی ویدئو
درد شدید کمر
صحبت‌های بیمار دچار این مشکل را با هم بشنویم
بهبود بیماری
مشاهده‌ی ویدئو
میگرن
صحبت‌های بیمار دچار این مشکل را با هم بشنویم
درمان کامل بیماری
مشاهده‌ی ویدئو
سندروم روده تحریک پذیر
صحبت‌های بیمار دچار این مشکل را با هم بشنویم
درمان کامل بیماری

تماس با کلینیک

آدرس: شیراز - قدوسی غربی - کوچه ۸ - مجتمع زادوس - طبقه ۲
صفحه‌ی اینستاگرام: acupuncture_clinic_dr_kh@
کانال تلگرام: tebsouzani@